Infrastruktura dla gazu ziemnego

 

Produkcja prefabrykatów, aparatury dla potrzeb gazownictwa:
układy zaporowo-upustowych
Stacje redukcyjno-pomiarowe
Prefabrykaty dla instalacji gazowych
Wykonujemy roboty budowlano – montażowe i świadczymy usługi w zakresie:
Kompleksowej budowy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w zakresie wszystkich ciśnień i wydajności.
Budowy stacji pomiarowych i redukcyjno – pomiarowych gazu.
Budowy gazociągów i ropociągów.
Budowy rurociągów wody i gazu z polietylenu.
Budowa wodociągów i sieci kanalizacyjnych PVC.
Wykonywanie instalacji wod.-kan.-.c.o.
Wykonywanie przekroczeń metodą przecisków poziomych o średnicy do 250mm.
Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego.
Usługi w zakresie architektury i inżynierii.

Jeżeli masz pytania to napisz: