Zintegrowane systemy solarne

Wzrastające globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną niesie za sobą szereg wyzwań. Nasze doświadczenie i innowacyjne podejście to technologii doskonale sprawdza się praktyce. Kreujemy nowoczesne rozwiązania, które w znaczny sposób przyczyniają się do zwiększania efektywności produkcji energii elektrycznej.

Tworzymy zintegrowane systemy solarne dla zastosowań komercyjnych, publicznych jak również dla klientów indywidualnych tworząc tzw. przydomowe elektrownie.

Nasze systemy są wspierane przez indywidualnie definiowane aplikacje.